يکشنبه ، 27 مرداد 1398
کمينه   
درباره پژوهشگاه

 

·         نگاهی اجمالی به تاریخچه و اهداف تشکیل پژوهشگاه

 

·         پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری وابسته به سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ، به منظور پاسخگویی به بخشی از نیازهای پژوهشی کشور در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری کشور به استناد مجوز شماره 6503/22 مورخ 20/8/1383 شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری با اهداف و وظایف زیر تاسیس گردیده است.

 

·         اهداف

·         توسعه و گسترش پژوهش در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری و در راستا احیا و مستند سازی آثار به منظور حفظ کیفیت آنها و آشکار نمودن حلقه های گمشده فرهنگی تاریخی و طبیعی.

·         زمینه سازی مناسب برای ارتقای فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

 

·         وظايف و اختيارات

·         بررسی و شناسایی نیازهای پژوهشی در زمینه شناخت آثار ارزشمند فرهنگی تاریخی ایران در جهان شامل آثار مادی ( منقول و غیر منقول) و غیر مادی که به نحوی دلالت بر هویت فرهنگی تاریخی جوامع،اقوام و دوره های تاریخی نماید.

·         اجرای طرح های پژوهشی، کاربردی و توسعه ای به منظور تحقق اهداف پژوهشگاه.

·         فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعالیتهای پژوهشی مرتبط.

·         همکاری پژوهشی با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی داخل و خارج کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه میراث فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین و مقررات مربوط

 

نمودار سازمانی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری