پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
انجمنهای صنفي دفاتر خدمات گردشگری و تأسیسات گردشگری

 

انجمن صنفي دفاتر سفر و گردشگری استان تهران

خیابان ولیعصر - بالاتر از خیابان فاطمی - خیابان بوعلی شرقی - شماره 5 واحد 14

88975768 ---- 88959013

 www.tttaa.org

 

 انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان تهران

میدان فاطمی - خیابان فلسطین - خیابان فرزام  - شماره 24 واحد 1

88998205 و 6 ---- 09397839327

 www.ttga.ir

 

انجمن صنفی مدیران فنی دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری

66874956 ---- 66121152 ---- 88480232 و 3

 

اتحادیه هتل و هتل آپارتمان های استان تهران

خیابان ایرانشهر - نبش طالقانی - پلاک 323

88307032

 

اتحادیه مهمانپذیرهای استان تهران

خیابان سمیه - بعداز سپهبدقرنی - روبروی مجتمع قضائی شهید بهشتی

88890915 الی 8

 

جامعه سفره خانه داران سنتی استان تهران

میدان آرژانتین - خیابان الوند - خیابان 27 - پلاک 6 واحد 1 زیرزمین

88781822