پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست مهمان پذيرها
                       

رديف

نام و کد مهمانپذير

 

مدير

نشاني

تلفن

مجموع اتاق

تعداد اتاق با حمام

درجه

بهره بردار

دورنويس

مجموع تختها

تعداد اتاق بدون حمام 

 

يک تخته

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

پنج تخته

1

آمل مازندران

سه ستاره

 

خ اميرکبير ، کوچه امين دربار ، پ 53

33941630

24

0

0

0

0

0

 

2/11242

بهروز حکيمی پور

 

33942773

51

0

20

5

0

0

2

آذربايجان

سه ستاره

ابوالقاسم فرامرزي

م راه آهن ، ضلع شرقي ميدان ، کوچه تورج ، ش 30 و 38

55392662

16

0

0

0

0

0

 

2/11238

ابوالقاسم فرامرزي

 

_

28

3

5

6

0

0

3

آريا

يك ستاره

 

م راه آهن ، اول خ کارگر ، پ 1353

55650152

25

0

0

0

0

0

 

2/11034

علي طلسمي

 

_

73

0

0

0

0

0

4

آستانه اشرفيه

يك ستاره

کمال معصومي

خ باب همايون ، کوي قنات ، پ 11

33924287

6

0

0

0

0

2

 

2/11086

جمال معصومي

 

33962155

20

1

0

3

0

2

5

ارس

دو ستاره

عليجان محمدي

خ قزوين ، بعد از دخانيات ، چهارراه عباسي ، پ 732

55416687

9

0

0

0

0

0

 

2/11027

کاظم فرخ مهر

 

_

22

0

2

4

4

0

6

آرین

سه ستاره

 

خ امیرکبیر ، روبروی بانک صادرات سابق ، شماره 376

33993852

21

0

0

0

0

0

 

2/11243

میکائیل سعید

 

_

43

0

0

0

0

0

7

اتو خراسان

يک ستاره

مهدی محمدی

خ ري ، چهارراه انبار گندم ، چهارراه صفاري

33126477

13

0

0

0

0

2

 

2/11170

کيومرث ارفعي

 

_

51

1

2

3

5

2

8

اخوت

يك ستاره

محمد حسن دزياني

خ صوراسرافيل ، مقابل دادگستري ، پ 115

33902887

42

0

0

0

0

6

 

2/11081

محمدرضا حيدري

 

33913403

110

4

19

13

1

7

9

اروند رود

يک ستاره

قاسم جبلي

خ ناصر خسرو ، کوچه خدابنده لو ، پ 59

33118879

31

0

0

0

0

0

 

2/11123

سهيلا کشمي

 

_

41

7

7

8

7

0

10

اسفند

يك ستاره

رضا حسين زاده مزرعه

خ سرهنگ سخائي ، کوچه به نيا ، کوچه بخت ، پ 15

66708410

23

0

1

0

0

0

 

2/11163

مهدي حسين زاده

 

66743890

32

13

7

1

0

0

11

اسلام پناه

سه ستاره

مجتبي ميرشفيعي

انتهاي خيابان کارگر ، سه راه کارگران پ1529

55641771

34

0

0

3

0

2

 

2/11017

عبداله مير شفيعي

 

55648058

75

6

8

8

6

2

12

اصفهان

دو ستاره

خسرو صدوقي

خ 15 خرداد ، روبروي گاراژ گيتي نورد پ414

55610008

14

0

0

0

0

0

 

2/11077

عيسي مولوي

 

55152559

35

4

2

3

4

0

13

اطلس

يك ستاره

احمد کلوانی

م راه آهن ، پاساژ درياني ، ک 12 متري تورج ، پ 16

55379807

45

0

0

0

0

0

 

2/11037

حسين گلواني

 

55378098

117

3

9

24

6

0

14

اکباتان

دو ستاره

نیازعلی عموزاده

خ ملت ، کوي تابان پ4

33118251

29

0

0

0

0

1

 

2/11024

محمد اسماعيل زاده

 

33919187

51

12

9

4

1

1

15

اکباتان نو

سه ستاره

عبدالودود عليزاده

خ ملت ،کوي دليجان پ9

33114810

32

0

0

0

0

1

 

2/11018

يوسف بناساز

 

33911664

78

4

12

11

3

1

16

الجواد

دو ستاره

ولي ا... کشاورزوليان

خ قزوين ، خ مرادي روبروي كلانتري 115

55412025

14

0

0

0

0

1

 

2/11243

ولي ا... کشاورزوليان

 

55403426

30

3

3

1

3

1

17

اميد

دو ستاره

ابراهيم تقي پور

م راه آهن ، پاساژ درياني ، پ 18

55377324

50

0

0

0

0

3

 

2/11039

ابراهيم تقي پور

 

_

139

0

19

11

16

3

18

ايران فرد

سه ستاره

جلال امين زاده

اميرکبير ، کوچه کتانه ، کوچه منصورالحکما

33112278

30

0

0

0

0

0

 

2/11023

سيد مهدي يميني

 

33959872

44

18

10

2

0

0

19

ايران نو

سه ستاره

مهدی رضا محمدياري

خ سعدي جتوبي ، بلوک 2 شرقي

33918789

13

2

8

2

0

0

 

2/11013

عبداله نوری

 

33954342

25

0

0

0

0

0

20

بحر خزر

دو ستاره

 

خ اميرکبير ، کوچه اوحدي  پ12

33113860

25

0

0

0

0

1

 

2/11053

بخشعلي قلي نزاد

 

33963404

55

9

12

8

0

1

21

بنفشه

دو ستاره

قاسم وزيري پور یزدی

م راه آهن ، روبروي پارک کودک ، پ 74

55378188

44

0

0

0

0

2

 

2/11045

سيدحسين وزيري پور

 

55482639

111

0

26

12

1

3

22

بنفشه نو

دوستاره

اکبر صمدي خادم

م راه آهن ، پاساژ درياني ، پ 41

55376800

31

0

0

0

0

5

 

2/11059

مريم ياسين

 

55362404

100

0

10

10

5

5

23

بهارستان

سه ستاره

فاضل محمدی

خ سعدي جنوبي جديد ، بلوک 1 شرقي

33119268

64

0

0

10

3

0

 

2/11010

حبيب کنگرلو

 

33913968

104

13

24

14

1

0

24

بوعلي

دو ستاره

 

م راه آهن ، پاساژ درياني ، پ 2

55379588

62

0

0

0

0

11

 

2/11019

محمدمحمدصلاحی

 

55370671

198

2

18

15

15

11

25

تابش

دو ستاره

ميرهدايت صادقي

خ ناصر خسرو ، کوچه حاج نايب ، پ 9

33905970

37

0

0

0

0

0

 

2/11063

حسين صمدي

 

_

74

12

17

5

3

0

26

تهران

سه ستاره

ابوالفتح بهزاد

سعدي جنوبي ، بلوک 4 شرقي

33111790

23

0

1

2

7

0

 

2/11072

حسن کرم زاده

 

_

40

1

1

4

0

0

27

توسن

يك ستاره

 

م راه آهن ، کوچه 12 متري تورج ، پ 5

55379413

15

0

0

0

0

1

 

2/11044

کمال معارفي

 

_

25

0

8

1

5

1

28

تمدن

دو ستاره

 

خ هلال احمر جنب بيمه ايران پ389

55417478

13

0

0

0

0

0

 

2/11244

عيسي مولوي

 

_

35

0

0

0

0

0

29

جلالي تبريز

يك ستاره

حسن صالحيان

م خراسان ، خ خاوران ، نبش عارف

33701874

7

0

0

0

0

5

 

2/11096

حسين صالحيان

 

_

25

2

2

4

3

5

30

جمشيد

دو ستاره

مهدي لولوئي

م راه آهن ، خ وليعصر،ک رکابگردان ، پ 2

55376944

30

0

0

0

0

0

 

2/11040

يوسف لولوئي

 

55374443

68

0

23

4

3

0

31

جهان کارگران

يك ستاره

محمد کرمی

م راه آهن ، خ کارگر جنوبي ، پ 211

55373088

19

0

0

0

0

1

 

2/11038

قلي قم تپه اي

 

_

54

3

4

4

7

1

32

جهان نو

يک ستاره

محسن قرباني کوشکي

م امام خميني ، نبش کوچه طبس ، پ 28

66719157

9

0

0

0

0

0

 

2/11235

ناصر قرباني

 

_

23

0

4

2

2

0

33

چهلستون آمل

دو ستاره

محمود حاجی حسینلو

خ اميرکبير، کوچه کتانه ، پ 33

33112248

12

0

0

0

0

2

 

2/11157

حسین محمدصلاحی

 

33931498

39

2

2

6

2

2

34

حافظ

يک ستاره

غلامعلی فتحعلی

کارگر ، مقابل بيمارستان فارابي  پ1240

55386012

24

0

0

0

0

2

 

2/11066

همايون محب خسروي

 

55366052

48

2

4

11

1

2

35

حقيقت

سه ستاره

عبدالحسین دادگری

خ سعدي جديد ، بلوک 8 شرقي

33950377-9

23

0

0

6

3

0

 

2/11009

مهين کنگرلو

 

_

50

2

29

11

0

0

36

حقيقت فر

سه ستاره

داریوش مقيمي

سعدي جنوبي جديد ، بلوک 3 شرقي

33924956

26

0

0

5

0

0

 

2/11008

صبحانعلي مقيمي

 

33925135

50

1

0

6

3

0

37

خادم

دو ستاره

حسين پايمرد

ناصرخسرو، شمس العماره ، کوچه خادم ، پ 22

33900702

64

0

0

0

0

1

 

2/11047

حسين پايمرد

 

_

113

26

14

5

4

1

38

خانواده

سه ستاره

سجاد صابری

خ سعدي جنوبي ، بلوک 2 شرقي

33954341

24

6

7

6

0

0

 

2/11141

ابراهيم تيموري

 

33911303

137

4

1

0

0

0

39

خراسان

يک ستاره

عباس اديبي اصل

م خراسان ، خ خاوران ، نرسيده به عارف ، پ 75

33706848

18

0

0

0

0

0

 

2/11052

علي اصغر پايدار

 

_

45

1

0

16

0

0

40

خسروي

دو ستاره

شهرام اخباري ممقانی

م امام خميني،اول فردوسي،بن بست دوم، پ 630

33901506

21

0

0

0

0

1

 

2/11166

نصرت اله عمادی مقدم

 

_

46

7

8

8

3

1

41

خوزستان

سه ستاره

سيد مرتضي موسوي زاده

رباط کريم ، سه راه آدران ، نبش خ يخ سازي

0229-4463822-3

30

0

0

0

0

0

 

2/33237

يوسف کيانپور

 

_

70

0

0

0

0

0

42

رضا

سه ستاره

علي اصغر آيراملو

سعدي جنوبي، بلوک 3 شرقي ، طبقه 3

33911756-7

52

3

8

9

0

0

 

2/11155

مصطفي بناي خويي

 

33115729

92

2

16

0

0

0

43

رياحي نو

يک ستاره

اسماعیل یوسفی شهرستانی

م راه آهن ، پاساژ درياني ، پ 6

55379971

26

0

0

0

0

0

 

2/11060

باقر سامانی

 

_

70

6

12

11

3

0

44

زنجان فيروزکوه

دو ستاره

جبارعلی کریمی

م راه آهن ، خ شوش شرقي ، پ 1287

55377597

33

0

0

0

0

2

 

2/11030

مجید کریمی

 

_

93

3

8

7

12

2

45

110 سیدلطفعلی

یک ستاره

علی سید لطفعلی

شهرری ، خ حرم ، خ ادیب کاشانی ، جنب بازار حضرت ، شماره 64

55970495

40

5

30

3

2

0

 

2/11250

 

 

 

90

0

0

0

0

0

46

سبلان

سه ستاره

آصف میرزاییان

سعدي جنوبي ، بلوک 8 شرقي ، ط 3

33955043

23

 

 

 

 

 

 

2/11239

عارف میرزائیان

 

33938026

47

 

 

 

 

 

47

سهند

سه ستاره

مهدی بوداغی

سعدي جنوبي،بلوک 8 شرقي ، ط 4

33959565

25

7

10

4

0

0

 

2/11240

مقصود بوداقي

 

33959769

44

0

0

0

0

0

48

سعيد

يک ستاره

نجف جاوید بنائم

خ اميرکبير، کوچه امين دربار پ22

33112659

27

0

0

0

0

2

 

2/11055

مرتضي حبشي

 

_

67

3

9

7

1

2

49

شاه خراسان

يک ستاره

اصغر علي جوخه

خ 15 خرداد غربي ، خ ش عدالتخواه خحاذقي پ8

55625541

18

0

0

0

0

5

 

2/11216

محمدحسين کانچي

 

55632916

74

0

1

4

5

5

50

شجاعي فرد

سه ستاره

محمد محرک

خ سعدي جديد ، بلوک 7 شرقي

33910897

55

0

0

6

2

0

 

2/11021

اسماعيل کاميار

 

33917336

133

2

28

13

2

0

51

شفق

دو ستاره

عبدالحمید کریمی

خ قزوين ، نبش خ قلعه مرغي ، پ 1232

55702522

13

0

0

0

0

4

 

2/11091

علي مضيفيان

 

55782728

46

1

0

3

6

4

52

شهرزاد

سه ستاره

علی ایزد پناه کهران

خ اکباتان ، روبروي مخابرات، ک 8 متري ملت، پ 5

33912217

35

1

1

0

0

0

 

2/11003

ابراهيم بناساز

 

33912242

78

8

12

14

0

0

53

شهريار

دو ستاره

مجيد رحيم زاده ربطی

م رازي ، خ رباط کريم پ121

55643670

27

0

0

0

0

5

 

2/11089

اسماعيل زاده رحيم زاده

 

55652645

88

0

6

11

4

5

54

شيراز

دو ستاره

غلامحسين خيرخواه

م امام خميني ، اول فردوسي ، جنب هلال احمر  پ429

66703347

38

0

0

0

0

8

 

2/11020

فيروز كاميار

 

66715210

90

0

22

0

8

8

55

صبا

دو ستاره

جلال سيد انوري

م راه آهن ، شوش غربي ، جنب کانون حر  پ1441

55650941

31

0

0

0

0

1

 

2/11058

عباسعلي همتي

 

_

92

7

13

8

5

1

56

صداقت

يك ستاره

میرغلامحسین صداقت

م راه آهن ، خ شوش ، پ 1281

55376912

24

0

0

0

0

0

 

2/11092

علي حقيقت

 

_

48

6

14

4

0

0

57

صدف

دو ستاره

خليل پيروز

خ صوراسرافيل ، پ 15

33926109

12

0

0

0

0