پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست واحدهای پذيرايي بين راهی
           

 

 

رديف

نام واحد

کد

مدير

مسير

تلفن

تاریخ شروع بهره برداری

نوع واحد

درجه

بهره بردار

نشاني

 

 

1

آواي سارو

3/33260

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

خدماتي  _ رفاهي

 

علي اصغر قرباني

محله رودبار قصران

 

 

 

2

آبعلي

3/33066

علي صادقي

تهران - هراز 

0221-5822061

 

 

 

رستوران

یک

رمضان صادقعلي

بهارک آباد ، کيلومتر 50

 

 

 

3

آفتاب

3/33063

رحمان رشدي

تهران - هراز 

0221-5823666

 

 

 

چلوکبابي

سه

ايرج هادي

بهارک آباد ، کيلومتر 50

 

 

 

4

ارم

3/33125

عربعلي شاه حسيني

تهران - فيروزکوه

 

 

 

 

کبابي

دو

عربعلي شاه حسيني

محله سيرآباد ، کيلومتر 85 ، جنب مخابرات

 

 

 

5

ايوبي

3/33262

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابی

 

رمضان ايوبي

محله امين آباد رودک ، کيلومتر 5

 

 

 

6

ايرج

3/33141

شمسعلي بوربور

تهران - گرمسار

 

 

 

 

چلوکبابي

دو

ايرج بوربور

محله شريف آباد ، کيلومتر 42

 

 

 

7

شاندیز

3/33077

علي ايوبي

تهران - شمشک

 

 

 

 

کبابي

سه

غلامعلي ايوبي

محله امين آباد رودک ، کيلومتر 10

 

 

 

8

ايوبي

3/33234

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

کبابي

سه

غلامرضا ايوبي

کيلومتر 10 محله امين آباد رودک

 

 

 

9

آب زندگانی

3/33156

حسین شیرین

کن

44393939

 

 

 

خدماتی رفاهی

 

 

کیلومتر 7 جاده امامزاده داودد

 

 

 

10

بابائيان

3/33243

مصطفي بابائيان

تهران -آبعلي

0221-5822840

 

 

 

چلوکبابي

سه

اکبر بابائيان

کيلومتر 45

 

 

 

11

باباجعفر

3/33126

عباس نيکفرد

تهران - فيروزکوه

0221-6340033

 

 

 

چلوکبابي

دو

عباس نيکفرد

سه راه سمنان ، محله سرانزا ، کيلومتر 10

 

 

 

12

باباطاهر

3/33094

رمضان کاشاني

رودهن - آبعلي

 

 

 

 

کبابي

سه

باقر کاشاني

پيست اسکي ، کيلومتر 55

 

 

 

13

باغچه رودک

3/33070

عليرضا ميرمحمدعلي

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

ناصرميرمحمدعلي

محله رودک ، کيلومتر 13

 

 

 

14

باغستان

3/33215

ناصر عباسي

تهران - شهريار

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

 

جاده کمربندي تهران ، شهريار ، شهرک انديشه

 

 

 

15

برادران جعفري

3/33132

 

تهران - گرمسار

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

زهرا لر

کيلومتر 35

 

 

 

16

برادران رودکي 

3/33239

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

ابراهيم ميرآغاسي

کيلومتر 14 محله کمرخاني

 

 

 

17

برادران نصيري

3/33237

 

تهران - آبعلي

 

 

 

 

کبابي

سه

 

کيلومتر 45

 

 

 

18

بهرامي

3/33188

ناصر شاکريان

تهران - آبعلي

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

رشيد بهرامي

کيلومتر 45

 

 

 

19

بيگلري

3/33241

منصور بيگلري

تهران - شمشک

 

 

 

 

قهوه خانه

سه

منصور بيگلري

کيلومتر 15 محله حاجي آباد

 

 

 

20

پورياي ولي

3/33030

اکبر اسماعيل ولي

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

یک

محمد پورياي ولي

جاده تهران - شمشک ، محله رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

21

پورياي ولي

3/33033

حسن اسماعيل ولي

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

دو

حسن اسماعيل ولي

جاده تهران - شمشک ، محله رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

22

پاسارگاد

3/33174

امين مقدم

تهران - آبعلي

 

 

 

 

چلوکبابي

دو

امين مقدم

جاجرود ، کيلومتر 18

 

 

 

23

پدر سالار

3/33240

محمود نظري

تهران - شمشک

 

 

 

 

رستوران

یک

حسن رجبي

کيلومتر 12 محله امين آباد

 

 

 

24

تخت جمشيد

3/33222

عبداله فضلي

 

0229-4391175

 

 

 

چلوکبابي

دو

عبداله فضلي

کيلومتر محله نصيرآباد ، بعد از محله رباط کريم

 

 

 

25

تونل

3/33236

ولي حق شناس

تهران - فيروزکوه

9381226903

 

 

 

قهوه خانه

سه

ولي حق شناس

چهل چشمه ، بين تونلهاي 1 و 3 امين آباد ، کيلومتر 95

 

 

 

26

ترنج

3/33282

ماشااله عبدالملکی

تهران - آبعلی

0221-5883568-72

 

 

 

رستوران

 

 

نرسیده به پیست اسکی - کیلومتر 55

 

 

 

27

چشم انداز

3/33062

کاظم پورابراهيمي

تهران - هراز 

 

 

 

 

کبابي

یک

کاظم پورابراهيمي

آبعلي ، کيلومتر 45

 

 

 

28

چشمه

3/33029

علي مومجي

تهران - فيروزکوه

 

 

 

 

قهوه خانه

دو

حسينعلي مومجي

جاده تهران - فيروزکوه ، محله نمرود ، کيلومتر 120

 

 

 

29

چشمه

3/33019

 

تهران - فيروزکوه

9194192979

 

 

 

چلوکبابي

دو

حسين حسينقلي

فيروزکوه ، محله سيد آباد

 

 

 

30

چهل چشمه

3/33018

اکبر علیا

تهران - فيروزکوه

 

 

 

 

قهوه خانه

سه

اکبر علیا

محله چهل چشمه ، کیلومتر 85

 

 

 

31

حسيني نمرود

3/33055

غلامحسين حسيني 

تهران - فيروزکوه

0221-6523360

 

 

 

چلوکبابي

دو

غلامحسين حسيني 

محله نمرود ، کيلومتر 120

 

 

 

32

دريا

3/33080

سيدناصر ميرآغاسي

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

یک

سيدناصر ميرآغاسي

محله امين آباد رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

33

دلباز

3/33003

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

کبابي

سه

سيدمرتضي رضائي 

جاده شمشک ، محله رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

34

دهکده

3/33032

 

تهران - شمشک

0261-5240122

 

 

 

رستوران

یک

 

کيلومتر 20 محله زردبند

 

 

 

35

دهکده

3/33258

مجید نهری آبادی

تهران - شهريار

 

 

 

 

 

 

غلامرضا محمدبيگي

مارليک ،منطقه خوشنام،م سالار،خ يوسف آباد،کوي آرش، قطعه 5

 

 

 

36

دوستان

3/33105

لطفعلي خدادادي

تهران - شهريار

0262-4383792

 

 

 

قهوه خانه

سه

لطفعلي خدادادي

کرج ، آبيک ، کيلومتر 14

 

 

 

37

رودکنار

3/33250

 

تهران - جاجرود

 

 

 

 

رستوران

یک

 

زير پل جاجرود

 

 

 

38

زیتون

3/33151

حسین مطلبی

تهران - شمشک

 

 

 

 

رستوران

 

 

جاده لشکرک - کیلومتر 4

 

 

 

39

زمزم

3/33238

اسماعيل کيواني

تهران - گرمسار

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

اسماعيل کيواني

کيلومتر 35

 

 

 

40

کوه یخ

3/33254

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

ناصر افشاري

کيلومتر 55

 

 

 

41

سالار

3/33247

محمدرضا محمدزاده

تهران - جاجرود

 

 

 

 

چلوکبابي

دو

محمدرضا محمدزاده

کيلومتر 220 ، محله کمرد

 

 

 

42

سرداب

3/33122

مؤمن سربندان

محله سربندان ، کيلومتر 78

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

سيف عليمحمدي

 

 

 

 

43

سعيد

3/33138

يعقوب ميرزائي

تهران - گرمسار

 

 

 

 

چلوکبابي

دو

صلاح ميرحيدري

محله شريف آباد ، کيلومتر 42

 

 

 

44

سفير

3/33246

آرش رجبي

تهران - شمشک

 

 

 

 

رستوران

یک

آرش رجبي

کيلومتر 3 جاده شمشک ، محله امين آباد رودک

 

 

 

45

سياوش

3/33235

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

کبابي

دو

موسي دربندسري

کيلومتر 60 محله دربندسر

 

 

 

46

سید

3/33279

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

قهوه خانه

سه

سید داود میرمحمدعلی رودکی

محله رودک - کیلومتر 25

 

 

 

47

شادلوئي

3/33009

کامل کريم بخش

تهران - فيروزکوه

0221-5563225

 

 

 

رستوران

دو

اصغر شادلوئي

جاده فيروزکوه ، محله جابان ، کيلومتر 75

 

 

 

48

شاهين

3/33054

حجت صادقي

تهران - فيروزکوه

0221-5463342

 

 

 

چلوکبابي

سه

شاهين شادلوئي

محله سربندان ، کيلومتر 80

 

 

 

49

صداقت

3/33072

سيداميرميرآغاسي

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابي

یک

ماشااله ميرآغاسي 

محله امين آباد رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

50

صدف

3/33053

کمال فلاح

تهران - فيروزکوه

0221-5563726

 

 

 

رستوران

یک

احمد فلاح

محله جابان ، کيلومتر 75

5563228

 

 

51

طبرستان

3/33261

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

چلوکبابی

 

حسين نصيري پور

گردنه قوچک

 

 

 

52

عزيزآباد

3/33160

حبيب اله طاريان 

تهران - قم

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

حبيب اله طاريان 

کيلومتر 85 محله عزيزآباد

 

 

 

53

فرد لالائي

3/33002

رمضان کجوري

تهران - شمشک

 

 

 

 

کبابي

سه

فخرالسادات ميرعلي

جاده شمشک ، محله رودک ، کيلومتر 12

 

 

 

54

قصر

3/33311

 

تهران - فیروزکوه

0221-5563226

 

 

 

چلوکبابی

 

اخوان مقدم

 

 

 

 

55

قزل آلا

3/33090

علي زرشکي

تهران - آبعلي

76203141

 

 

 

چلوکبابي

دو

حسن زرشکي

جاجرود

76204187

 

 

56

کندو

3/33256

 

تهران - فيروزکوه

 

 

 

 

رستوران

یک

قدرت اله ملاجعفري

کيلومتر 140 محله نمرود

 

 

 

57

کوهستان

3/33016

کاظم خاني

تهران - فيروزکوه

0221-6423401-2

 

 

 

چلوکبابي

یک

ابراهيم خاني

محله امين آباد ، پائينتر از مسجد نبي اکرم

 

 

 

58

کيائي

3/33127

غلامعلي کيائي

فيروزکوه ، سمنان 

0221-6340020

 

 

 

قهوه خانه

دو

غلامعلي کيائي

کيلومتر 11

 

 

 

59

کوهستان کسرچال

3/33155

ام البنین سلیمانی

تهران - شمشک

26514157

 

 

 

خدماتی رفاهی

 

 

کیلومتر 40

26512195

 

 

60

گلپايگاني

3/33172

عباس لاهوتي

تهران - رودهن

76262301-3

 

 

 

چلوکبابي

یک

ابوالقاسم لاهوتي

محله کمرد ، کيلومتر 19

76262338

 

 

61

گلزار نو

3/33071

مرتضي طاهر پور

تهران - شمشک

76262301-3

 

 

 

چلوکبابي

سه

يعقوب ميرزائي

محله رودک ، کيلومتر 13

76262338

 

 

62

لیدی برد

 

 

تهران -شمشک

26520983

 

 

 

چلوکبابی

3/33323

فریدون شیرشکار

کیلومتر 26

26520347

1389/10/25

 

63

لاله

3/33064

آقابالا بابائي

تهران - هراز 

 

 

 

 

چلوکبابي

سه

آقا بالا بابائي

آبعلي ، مبارک آباد ، کيلومتر 50

 

 

 

64

لاله کوه

3/33001

شيرزاد اسفندياري

تهران - فيروزکوه

0221-6223835

 

 

 

چلوکبابي

دو

شيرزاد اسفندياري

جاده سمنان ، کيلومتر 140

 

 

 

65

لته بن

3/33208

 

شمشک - ديزين

 

 

 

 

کبابي

سه

يوسف شمشکي

کيلومتر 50 محله لته بن

 

 

 

66

لواساني

3/33091

سعيد لواساني

تهران - آبعلي

76203572

 

 

 

قهوه خانه

سه

صفيه رمضاني

محله جاجرود ، کيلومتر 20

 

 

 

67

لتیان

3/33284

سیروس شاهورانی

تهران - آبعلی

76203982

 

 

 

چلوکبابی

سه

 

جاجرود - ابتدای جاده لتیان

 

 

 

68

لارسی

3/33272

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

 

 

کشور سلیمی ترکمانی

دیزین - نرسیده به ساختمانهای ASP

 

 

 

69

ملايري

3/33153

عبداله ملايري

تهران - قم

 

 

 

 

چلوکبابي

یک

عبداله ملايري

کيلومتر 10 تهران قم ، بعد از عوارضي

 

 

 

70

منصور

3/33007

منصور بيگلري

 

 

 

 

 

قهوه خانه

سه

منصور بيگلري

محله حاجي آباد

 

 

 

71

مهدي

3/33227

مهدي بابائي

کرج - قزوين

9123601040

 

 

 

چلوکبابي

یک

حبيب اله بابائي

اتوبان تهران قزوين ، کيلومتر 35

 

 

 

72

ميلاد

3/33168

عباس آهنگران

تهران - آبعلي

76262106

 

 

 

کبابي

یک

عباس آهنگران

جاجرود ، کيلومتر 20

 

 

 

73

مرواريد

3/33263

 

تهران - شهريار

 

 

 

 

 پذیرایی - گردشگری

یک

کريم اله عباسي

کمربندي شهر قدس ، سعيد آباد ، روبروي باغستان

 

 

 

74

نسيم

3/33249

غلامرضا نقيان

تهران - شمشک

 

 

 

 

قهوه خانه

یک

غلامرضا نقيان

محله گردنه قوچک

 

 

 

75

نمرود

3/33028

رضا جلوه

تهران - فيروزکوه

 

 

 

 

رستوران

یک

رضا جلوه

محله نمرود ، کيلومتر 120

 

 

 

76

ماهور

3/33325

 

تهران - شمشک

 

 

 

 

 پذیرایی - گردشگری

 

سیدمحمدحسن نائینیان

محور گردشگری شمشک ، محله زردبند

 

 

 

77

هداوند

3/33140

حميد هداوند

تهران - گرمسار

 

 

 

 

قهوه خانه

دو

حسين هداوند

شريف آباد ، کيلومتر 42

 

 

 

78

هفت چنار

3/33230

 

تهران - آبعلي

 

 

 

 

کبابي

یک

هوشنگ چراغي

کيلومتر 18 ، جنب پل جاجرود

 

 

 

79

يوسف

3/33150

عباس باغجري

تهران - آبيک

 

 

 

 

قهوه خانه

سه

عباس باغجري

کيلومتر 14

 

 

 

80

شمیران نو

 

 

تهران - قم

 

 

 

 

چلوکبابی

 

 

 

 

 

 

81

سعید

3/33321

 

رباط کریم

 

 

 

 

چلوکبابی

 

علی حسینعلی

سه راه آدران نرسیده به اورین جنب مسجد محمد امین

 

 

 

82

سرخوشه

3/33324

 

تهران-شمشک

 

 

 

 

رستوران

 

مجید لاچینی

نرسیده به دوراهی اوشان

 

1389/3/3

 

83

ایرانیان

6/11011

 

کن - سولقان

 

 

 

 

چلوکبابی

 

محمود عسگری

بعد از تونل

 

 

 

84

خانوادگی صحرا

6/11015

 

کن - سولقان

 

 

 

 

چلوکبابی

 

محمد مقدم

یک کیلومتر بعد از روستای سولقان

 

 

 

85

آسیاب

6/11016

 

کن - سولقان

 

 

 

 

چلوکبابی

 

محمد حسین بیک

کیلومتر یک

 

 

 

86

بهشت 

6/11017

 

کن - سولقان

 <