شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست زائرسراها

÷

     

 

 

 

 

 

 

رديف

نام ، کد درجه هتل

 

مدير

يک تخته

تعداد سوئيت

تعداد اتاق

نشاني و ايميل

تلفن

درجه

بهره بردار

دو تخته

تعداد آپارتمان

تعداد تخت

دورنويس

گروه

 

با حمام

بي حمام

 

 

 

1

آبشار

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11000

 

حسین فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود - کوی غربی - جنب مخابرات

 

2

ایثار

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11001

 

علی فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود - کوچه فرحزاد

 

3

داودیه

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

9122271738

 

6/11002

 

حسن فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

4

صداقت

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11003

 

علی اصغر زینلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود - کوچه فرحزاد - شماره 22

 

5

صفائیه

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

0221272-3406

 

6/11004

 

محمدرضا اخوان مقدم

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود - رویروی حمام سابق

 

6

گل محمدی

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

0221272-3210

 

6/11005

 

محمد فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود - خ اصلی - شماره 16

 

7

عارف

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11006

 

ماشاا... فنحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

8

خاتم الانبیاء

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11007

 

عباس خانعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

9

مهسا

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11008

 

محمدرضا فتحعلی

 

 

 

 

 منطقه امامزاده داوود

 

10

عدالتخواه

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11009

 

حسین زندی سپهر

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

11

قله

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11010

 

عیسی اخوان مقدم

 

 

 

 

 منطقه امامزاده داوود

 

12

میلاد

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11012

 

نصرت اله فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

13

لقمان

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11013

 

شعبانعلی فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

14

صاحبدلان

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11014

 

محمود اخوان مقدم

 

 

 

 

 منطقه امامزاده داوود

 

15

داوودیه

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11018

 

عزیزاله فتحی نسب

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

16

شایسته

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11024

 

رضا فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

17

شقایق

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11026

 

علی خانعلی

 

 

 

 

امامزاده داوود ، نبش ک توحید

 

18

باغ گیلاس

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11027

 

اختر زینلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود،ابتدای جاده قدیم

 

19

گلدسته

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11028

 

مجتبی فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داود ،خ ش امیر هوشنگ فتحعلی

 

20

آب حیات

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11029

 

محمد فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود, خیابان امیرهوشنگ فتحعلی، کوچه آب حیات،

 

21

نسیم

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11030

 

داوود گنجعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود، خ شهید امیر هوشنگ فتحلی، ک ایثار، پ 24

 

22

وحدت

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11035

 

علی محمد فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

23

فجر

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11036

 

اصغر فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

24

گلچین

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11037

 

ابراهیم خانعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

25

صاحب الزمان

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11038

 

حسین خانعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

26

آریا 2

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11039

 

محمدحسین خانعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

27

عدالت

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11040

 

مرتضی زینعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

28

خضراء

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11041

 

علی اکبر گنجعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

29

امیر

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11042

 

عقیل گنجعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

30

توحید

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11043

 

محمدحسین گنجعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

31

المهدی

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11044

 

رمضان فتحعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود

 

32

لاله

 

 

 

 

 

 

کن - سولقان

 

 

6/11045

 

داود گنجعلی

 

 

 

 

منطقه امامزاده داوود