پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست تفرجگاه ها
           

 

رديف

نام واحد

کد

مدير

مسير

تلفن

تاریخ شروع بهره برداری

نوع واحد

درجه

بهره بردار

نشاني

 

1

باغ کندو

7/11000

 

جاده ملارد، شهریار،روبروی شهرک جعفریه،سمت راست ،45 متری

 

 

 

 

 

مجید محمدی

امام حسین