شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
ليست کمپينگ های گردشگری

 

« کمپینگ های گردشگری سطح استان تهران»

ردیف

نام پروژه

محل اجرا

سال اجرای پروژه

ملی/استانی

پیشرفت فیزیکی

توضیحات

1

کمپینگ گردشگری

شهریار

90-88

ملی

100

آماده بهره برداری

2

کمپینگ گردشگری

پاکدشت (شریف آباد)

88

ملی

100

آماده بهره برداری

3

کمپینگ گردشگری

پاکدشت (فرون آباد)

89-88

ملی

100

آماده بهره برداری

4

کمپینگ گردشگری

ورامین (امامزاده جعفر)

88

ملی

100

آماده بهره برداری

5

کمپینگ گردشگری

فیروزکوه (تنگه واشی)

90-88

ملی

100

آماده بهره برداری

6

کمپینگ گردشگری

شهرری (دژ رشکان)

88

ملی

100

آماده بهره برداری

7

کمپینگ گردشگری

دماوند (آبسرد)

89-88

ملی

100

آماده بهره برداری

8

کمپینگ گردشگری

رباط کریم (صالح آباد)

89-88

ملی

75

در دست اجرا

9

کمپینگ گردشگری

ورامین (امامزاده هادی)

89-88

ملی

75

در دست اجرا

10

کمپینگ گردشگری

شهریار (ملارد)

89-88

ملی- استانی

75

در دست اجرا

11

کمپینگ گردشگری

رباط کریم (نصیرآباد)

90

ملی

40

در دست اجرا

12

کمپینگ گردشگری

شهر قدس

90

ملی

40

در دست اجرا

13

کمپینگ گردشگری

شمیرانات (لتیان)

90

ملی

40

در دست اجرا

14

کمپینگ گردشگری

صبا شهر

90

ملی

50

در دست اجرا

15

کمپینگ گردشگری

دماوند (آبعلی)

90

ملی

40

در دست اجرا

16

کمپینگ گردشگری

ملارد (صفادشت)

90

ملی

40

در دست اجرا

تعداد کمپینگ های اتمام یافته: 7 مورد

 

تعداد کمپینگ های در دست اجرا: 9 مورد