شنبه ، 25 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
چگونگي أخذ تسهيلات بانکی

 

تسهیلات بانکی :         

کلیه سرمایه گذاران بخش خصوصی ، تعاونی ، حقیقی و حقوقی غیر دولتی که نسبت به ساخت و ساز و احداث، توسعه، بازسازی و تجهیز تاسیسات گردشگری شامل مناطق نمونه گردشگری ، هتل ، هتل آپارتمان ، مجتمع های گردشگری ، سفره خانه های سنتی، مراکز سرگرمی و تفریحی و دفاتر خدمات مسافرتی اقدام نمایند مشمول دریافت تسهیلات می باشند.

  تسهیلات ملی :

پروژه های تاسیسات گردشگری که هزینه سرمایه گذاری آنها بالای سقف (ده میلیارد ریال) می باشد و با اولویت بندی در توزیع اعتبارات استانی و پروژه هایی که از پیشرفت فیزیکی بیشتری برخوردار هستند.

 * جهت تشکیل پرونده به معاونت سرمایه گذاری و طرح های استان مراجعه نمایند.

 تسهیلات بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده :

پروژه های تاسیسات گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی که هزینه سرمایه گذاری آنها زیر سقف (ده میلیارد ریال) می باشند و در مدت زمان کوتاهی به بهره برداری می رسند.

 * جهت تشکیل پرونده به معاونت سرمایه گذاری و طرح های استان مراجعه نمایند.