پنجشنبه ، 23 مرداد 1399
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ نياوران-کوشک احمدشاهی
کاخ سعدآباد
کاخ سعدآباد
برج طغرل - شهرری
برج طغرل - شهرری
 
توقف
کمينه   
روابط عمومی و امور فرهنگی

 

وجيهه قاسمي

مسئول روابط عمومي و امور فرهنگی
 

مدارک تحصیلی و دوره های گذرانده شده :

1- دانشجوی دکترای مدیریت2- کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی3- کارشناسی ارشد  MBA -کارشناسی رشته مدیریت 5- مبانی نظری و عملی روابط عمومی 6- اصول و مبانی اطلاع رسانی7- دوره سرآمدی در روابط عمومی از کمیته ممیزی روابط عمومی 8- دوره آموزشی گردشگری و علم حقوق 9- آموزشی راهنمایان تخصصی راه ابریشم 10- دوره آموزشی راهنمایان راه انقلاب11- دوره عارضه يابي سازماني 12- دوره استقرار چرخه بهره وري13- اصول و فنون مذاکره 14- مدیریت شکایت مشتری 15- دوره آموزشی مدیریت ارتباط با مشتری CRM-16- دوره آموزش پایش و اندازه گیری رضایتمندی مشتریCSM-17- دوره آموزش مدیریت منابع انسانی 18- دوره ابزارهای مدیریت موثر19 -  آموزشی ISO10015- 20- دوره مدیریت Team Working-21- دوره ممیزی داخلی سیستم 22- مدیریت کیفیت ISO 9001:200823- دوره تخصصي IMS دورهSAT و EAT در مدل  EFQM و ....

 

دست نوشته ها :

   1-مقاله کاربرد روابط عمومی سرامد در سازمان های فرهنگی 2- مقاله نقش خویشتن شناسی مدیران در عملکرد سازمانی آنها 3- مقاله نقش سازمان های فرهنگی در کارآفرینی 4- مقاله نقش مهندسی معکوس در سازمان های هزاره سوم 5 – مقاله نقش مدیریت دانش در سازمان های فرهنگی 6- مقاله کاربرد مدیریت سایه در سازمان های مردم نهاد 7- مقاله کاربرد مهندسی مجدد در کشورهای در حال توسعه و ....

 

سوابق اجرایی :

    1- مسئول روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری استان تهران 2- خزانه دار شورای روابط عمومی استان تهران 3- عضو هیئت رئیسه شورای روابط عمومی استان تهران 4- مشاور امور بانوان اداره کل میراث تهران 5- مشاور امور جوانان اداره کل میراث تهران 6- نماینده مدیر کل در کمیسیون های تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری 7- عضو کمیته فنی گردشگری اداره کل میراث تهران 8- عضو شورای فنی میراث فرهنگی اداره کل میراث تهران 9- مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی در رشته های اصول و فنون مدیریت ، تئوری های سازمان و مدیریت و... 10- مدرس افتخاری دانشگاه علامه 11- دبیر کمیته نمایشگاهها و همایشهای اداره کل استان

 

تخصص ها و مهارت ها :

     1-مدیریت منابع انسانی 2- تشریفات اداری و سازمانی 3- سیاست گذاری مدیریت و برنامه ریزی نمایشگاه ها ، جشنواره ها و همایش ها 4- روابط عمومی و اطلاع رسانی 5- بازاریابی و تبلیغات 6- برنامه ریزی و اجرای برنامه های فرهنگی 7- امور اجتماعی و مشاوره ای 8- امور پژوهشی و تحقیقاتی 9- امور اداری 10- تخصص در حرائم و ضوابط میراث فرهنگی 11 – تخصص در امور گردشگری و دفاتر 12-  امور اداری ، مکاتبات ، قوانین و مقررات 13- مدیریت مالی و اقتصادی و دیگر تخصص ها که در این مختصر نمی گنجد.        

  

 

شماره تماس : 88913410